Van Antwerpen Projecten is een onderneming dat voor zowel bedrijven & overheden als voor particulieren een ervaren partner is op uiteenlopende gebieden. Wij leveren een ruime diversiteit aan diensten op het gebied van onder andere bedrijfstuinen, inrichting van openbare ruimte en grondwerk. Om u deze grote diversiteit aan diensten te kunnen bieden werken wij geregeld samen met de beste vakmensen in hun specialisme. Zo kunnen wij geheel zorgdragen voor zowel advies, ontwerp, realisatie, onderhoud en beheer binnen een grote diversiteit aan facetten binnen onze sector.

Ook kunnen we uw partner worden en/of assisteren in uiteenlopende projecten waarin wij ons specialisme kunnen toepassen. Zo kunt u zich geheel richten op uw eigen kern taken.

Voorbeelden van projecten die wij al voor diverse bedrijven hebben uitgevoerd:

Dassenbrug te liempde:
verleggen van duikers
aanbrengen beschoeiing
plaatsen brug

Renovatie honk-softbalveld te Breda:
uitbreiden warningtrack
herstellen van ondergrond
plaatsen van maaitegels

28 Grote linde bomen verplaatsen te gemeente Den-Bosch:
lokaliseren van kabels + leidingen
verplanten bomen
ondergronds verankeren bomen

Mestopslag Jumping Horses te Haaren:
verzorgen van rioolwerkzaamheden naar gierkelder
plaatsen van keerwanden
vloeistof dichtte vloer aanbrengen
aanbrengen van worteldoek en beplanting op talud
rondom het werkterrein spitten en inzaaien

Trapveld (voetbalveld) te Breda:
uitzetten en maatvoeren
aanbrengen van drainage pvc riool
aanbrengen ondergrond zand/lava tbv kunstgras
aanbrengen kunstgras
aanwerken en inzaaien rondom trapveld

Hoofdaannemer en directievoerder Peijneburg Vught BV
Westerpark te Den-Bosch:
ophogen van het gehele terrein
het leggen van bestrating
aanbrengen valzand onder diverse speeltoestellen
plaatsen van zwerfkeien
inzaaien en aanplanten van het gehele terrein.

Hoofdaannemer en directievoerder J. van Esch.
Jeka sportcomplex 5 voetbalvelden te Breda:
uitzetten en maatvoeren
grondwerkzaamheden
bestrating van o.a. parkeerplaats en voetpaden
beplanting